Wednesday, December 7, 2011

Tayammun

Pengertian Tayammum:
Tayammum ialah menyapu debu tanah yang suci kemuka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai dengan niat  bagi menggantikan wuduk atau mandi hadas disebabkan keuzuran.

Rukun Tayammum:
1. Niat "Sahaja aku bertayammum untuk membolehkan solat fardhu kerana Allah Taala"
2. Menyapu debu tanah kemuka
3.Menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku
4.Tertib

Syarat Tayammum:
1. Bertayammum apabila masuk waktu.
2. Telah berusaha untuk mendapatkan air,atau tidak dapat menggunakan air.
3. Menghilangkan najis sebelum melakukan Tayammum.
4. Hendaklah menggunakan debu tanah yang suci bukan musta'mal.
5. Sekali bertayammum untuk satu solat fardhu sahaja.

Cara bertayammum:No comments:

Post a Comment